Adlewyrchwyr LED ar gyfer y cartref (2)

Y Sylfaen

Mae angen cofio nad yw sylfaen goleuadau LED a goleuadau gwynias bob amser yn gyfwerth. Am y rheswm hwn, gwnewch yn siŵr eich bod yn diffodd bylbiau o sylfaen gyfartal wrth brynu goleuadau LED.

Er y gall y wybodaeth hon ymddangos yn ormod i chi ei deall, mae'n hanfodol eich bod chi'n dod yn gyfarwydd â'r manylion angenrheidiol cyn gwneud y penderfyniad prynu go iawn. Gadewch inni adolygu rhai o fanteision penodol Adlewyrchwyr LED yn eich cartref.

Manteision Adlewyrchwyr LED

Fel y soniwyd eisoes, mae bylbiau adlewyrchydd LED yn gyfeiriadol. Am y rheswm hwn, gallant naill ai fod yn sbotoleuadau neu'n lifoleuadau. Mae'r cyntaf yn golygu y gellir canolbwyntio golau ar ffurf côn tenau tra bod yr olaf yn dynodi y gellir darparu golau mewn dull mwy gwasgaredig. Felly, gellir defnyddio'r bylbiau mewn amrywiol anghenion goleuo yn eich cartref.

Yn ogystal, mae gan fylbiau adlewyrchydd LED hyd oes hirach. Gellir eu defnyddio am dros 30,000 o oriau sydd o leiaf 20 mlynedd. Gallant wrthsefyll tywydd garw. Maent yn cynhyrchu cryn dipyn yn llai o egni ac felly'n arbed ynni.

Yn fwy na hynny, mae adlewyrchyddion LED yn ddigymar. Mae hyn yn golygu y gallwch reoleiddio faint o olau i'r lefel rydych chi ei eisiau, yn wahanol i fylbiau adlewyrchydd CFL sy'n ymddangos yn pylu i'r mwyafrif o ddefnyddwyr oherwydd nad ydyn nhw'n gallu canolbwyntio golau mewn modd dwysach.

Yng ngoleuni'r uchod, mae'n ddiamheuol mai adlewyrchyddion LED yw'r dewis gorau ar gyfer defnydd tŷ. Maent yn cynhyrchu llawer o olau, yn defnyddio llai o egni ac yn wydn iawn. Er eu bod yn ddrud, maen nhw'n werth y darnau arian rydych chi'n eu gwario arnyn nhw.


Amser post: Ebrill-28-2021
WhatsApp Sgwrs Ar-lein!